Navigation

OA07AP8 - Архитектонско пројектовање 8

Course specification
Type of studyBachelor academic studies
Study programme
Course titleАрхитектонско пројектовање 8
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OA07AP8mandatory51П + 2В3.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
--
The goal
-
The outcome
-
Contents
-
Methods of teaching
-
Literature
  1. 1. Irmscher, Ilja. (2012). Parking Structures: Construction and Design Manual. Vol. 1: Planning Principles. DOM publishers (Original title)
  2. 2. Irmscher, Ilja. (2012). Parking Structures: Construction and Design Manual. Vol. 2: Buildings and Projects. DOM publishers. (Original title)
  3. 3. Brčić, Davor, i Šoštarić, Marko. (2012). Parkiranje i garaže. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu. (Original title)
  4. 4. Champan, Robert, et. al. (2010). The Dimensions of Parking. USA: Urban Land Institute. (Original title)
  5. 7. Chrest, Anthony, et al. (2001). Parking structures: planning, design, construction, maintenance and repair. New York: Springer Science + Business Media. (Original title)
Облици провјере знања и оцјењивање
-
Посебна назнака
Присуство на предавањима и вјежбама је обавезно. Да би студент стекао право на потпис дужан је присуствовати на 80% наставе (маx. 3 изостанка). Студенти, који нису редовно пратили вјежбе или чији рад је негативно оцијењен на коначној предаји, наредне школске године поново прате вјежбе по новом пројектном задатку. Уколико предметни асистент, при оцјењивању графичких радова, процијени да графички рад предат на коначној предаји својим квалитетом задовољава критеријуме пролаза али због ситних грешака губи на квалитету и оцјени, асистент има право дозволити студенту дораду графичког рада за вишу оцјену. Уколико се, при оцјењивању графичких радова, процијени да се појединачни графички рад студента, одговарајућим вишим квалитетом, издваја од остатка графичких радова, предметни асистент може студенту одобрити израду изложбеног плаката за додатних маx 5 бодова. Студент може да положи теоријски дио испита тако да положи два колоквијума 35% (I колоквијум 17,5%+ II колоквијум 17,5%) или испит 35% (I тест 17,5% + II тест 17,5%).