Навигација

Oдбрана елабората и писмени дио испита из предмета ГИ1, ГИ2, ГИС, ГИСХП, ВГП и КП у другом септембарском року

Огласна плочаГеодезијаГеоинформатика 1 - ГИ1Геоинформатика 2 - ГИ2Геоинформациони системи - ГИСКартографске пројекције - КПГИС у ходротехничкој пракси - Х / МАВизуелизација геопросторних података / МА

Одбрана елабората и писмени дио испита из следећих предмета одржаће се 23.09.2019. године:

  1. Геоинформациони системи
    • одбрана елабората са почетком у 14:00
  2. Геоинформатика 1
    • одбрана елабората са почетком у 13:00
    • писмени дио испита са почетком у 11:00
  3. Геоинформатика 2
    • одбрана елабората са почетком у 13:00
    •  писмени дио испита са почетком у 11:00
  4. Визуелизација геопросторних података
    • одбрана елабората са почетком у 16:00
    • писмени дио испита са почетком у 16:30
  5. ГИС у хидротехничкој пракси
    • одбрана елабората са почетком у 16:00
    • писмени дио испита са почетком у 16:30
  6. Картографске пројекције
    • одбрана елабората са почетком у 12:30
    • рачунски дио испита са почетком у 09:00