Navigacija

Novosti

IG1 - DORADA ELABORATA

Oglasna ploča

U prilogu se nalazi spisak studenata koji treba da dorade Elaborat vježbi iz predmeta Inženjerska geodezija1. Ovjeren elaborat je uslov za izlazak na računski dio ispita.

IAiN 1 I 3_stanje bodova

Oglasna ploča

U prilogu je evidencija bodova i preostalih obaveza zaključno sa današnjim danom. Molim studente koji su preuzeli radove/crteže da dorađene predaju u četvrtak u 16:30, (kampus, k6) kako bi bili ocjenjeni i evidentirani prije ispita. Isto važi i za stud...

AP10 / RGN - vraćanje radova i konsultacije

Oglasna ploča

Obavještavaju se studenti da svoje radove mogu preuzeti u srijedu, 04.02.2015. u terminu od 10.00 - 11.00 časova u kabinetu br.7,  u kampusu. Studenti koji slušaju samo revitalizaciju, mogu u istom terminu doći na konsultacije.