Navigacija

Novosti

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata

ArhitekturaGrađevinarstvoOglasna pločaBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonke konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u drugom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka, održaće se u srijedu, 21.02.2018. sa početkom u 9 časova, kancelarija br. 11.

Studenti treba da se prijave za odbranu predmetnom asistentu na mejl: radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org