Navigacija

Studijski program Arhitektura i Urbanizam

Arhitektura i urbanizam

Studijski program drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam

Akademska titula: Master arhitekture i urbanizma – 300 ECTS

 

 

Brošuru o studijskom programu možete preuzeti ovdje.