Navigacija

Energetska efikasnost u zgradarstvu

Kombinovani studijski program drugog ciklusa

Akademska titula: Master arhitekture i građevinarstva -

Energetska efikasnost u zgradarstvu – 300 ECTS