Navigacija

Informatika za geodete 2 - Rezultati II praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 2 - IFG2

Drugi praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika za geodete 2 održan 23.4.2019. godine položili su studenti koji su ostvarili više od 50%. Rezultati kolokvijuma dati su u tabeli ispod.

R.B. Prezime i ime Indeks % Poeni
(maks. 8)
1. Janković Vladan 03/18 98 8
2. Jovičić Marina 10/18 7 0
3. Klincov Aleksandra 06/18 25 0
4. Kolorogić Jelena 08/18 11 0
5. Krečar Ivana 16/18 12* 0
6. Marić Mijo 20/18 5 0
7. Mirković Ivana 09/18 0 0
8. Radmilović Nataša 01/18 68* 5
9. Radosavac Ramajana 05/18 25 0
10. Stojanović Đurđica 12/18 28* 0
11. Stojmenovski Andrej 22/18 28 0
12. Tadić Miloš 02/18 51* 4
13. Tešić Aleksandar 07/18 29 0
14. Čengić Arijan 13/18 29 0
15. Škeljić Marko 11/18 12* 0
16. Škorić David 04/18 11 0

 

Studenti označeni * treba ponovo da rade samo zadatke.

Uvid u radove može se izvršiti u četvrtak, 25.4.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.

U periodu od 6. do 11. maja 2019. godine biće održan popravni kolokvijum (tačan termin biće naknadno objavljen).

Predmetni asistent