Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_20.4.2019.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dijela ispita održanog 20.4.2019. godine.

Usmeni ispit će se održati u četvrtak 25.4.2019. godine, kao što je i prethodno najavljeno. 

Studenti koji pristupaju usmenom ispitu su dužni sa sobom ponijeti elaborat.