Navigacija

Aposlventski rok GI2, GIS, SiUPK i VGP

Oglasna pločaGeoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Termini polaganja ispita za apsolventski novembarski rok su 1.12.2020. godine iz predmeta:

Geoinformatika 2: 

  • odbrana elaborata i teorijski dio ispita od 9:00
  • usmeni dio ispita u 14:00

Geoinformacioni sistemi:

  • odbrana elaborata od 9:00
  • usmeni dio ispita u 14:00

Sastavljanje i umnožavanje planova i karata:

  • odbrana elaborata od 9:00

Vizuelizacija geoprostornih podataka:

  • usmeni dio ispita u 14:00