Navigacija

Odbrana elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, KP, GISHP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Termini odbrane elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformaicioni sistemi, Kartografske projekcije, Vizuelizacija geoprostornih podataka i GIS u hidrotehničkoj praksi su 24.9.2018. godine, sa početkom u:

  • Geoinformatika 1 - 11:00
  • Geoinformatika 2 - 11:30
  • Geoinformacioni sistemi - 12:00
  • Kartografske projekcije - 13:30
  • Vizuelizacija geoprostornih podataka - 16:00
  • GIS u hidrotehničkoj praksi - 16:00