Navigacija

UPIS 2017/2018

Prijemni ispit u akademskoj 2017/2018. godini.

Obavještenje o terminima održavanja prijemnog ispita u akademskoj 2017/2018. godini.

Prvi upisni rok:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 19.06.2017. a završava 23.06.2017. godine
     (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

(2) polaganje prijemnog ispita obaviće se 26.06.2017. sa početkom u 9,00 časova;

(3) objavljivanje rezultata konkursa je 28.06.2017. godine do 14,00 časova;

(4) upis primljenih kandidata počinje 03.07.2017. godine, a završava se 07.07.2017. godine.

Drugi upisni rok :

organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 28.08.2017. a završava 01.09.2017. godine;

(2) polaganje prijemnog ispita je 04.09.2017. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;

(3) objavljivanje rezultata konkursa je do 06.09.2017. godine do 14,00 časova;

(4) upis primljenih kandidata počinje 11.09.2017. godine a završava 15.09.2017. godine.

Treći upisni rok :

organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 18.09.2017. a završava 22.09.2017. godine;

(2) polaganje prijemnog ispita je 25.09.2017. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;

(3) objavljivanje rezultata konkursa je do 27.09.2017. godine do 14,00 časova;

(4) upis primljenih kandidata  završava 02.10.2017. godine.


Upis na studijske programe drugog i trećeg ciklusa studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je do 22.09.2017. godine do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 27.09.2017. godine na internet stranici fakulteta. U slučaju kada je raspisom Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim visokoškolskim ustanovama predviđen Prijemni ispit, kandidati će o terminu polaganja biti pravovremeno obavješteni.

Kandidati će na fakultetu dobiti informacije o posebnim uslovima koji su propisani, podatke o smjerovima/usmjerenjima unutar studijskog programa i podatke o zvanjima koja se stiču završetkom studijskog programa.

Termin održavanja prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija

Prijavljivanje kandidata za upis na studijske programe drugog ciklusa završava se u petak 22.09.2017. godine. sa početkom u 9,00 časova
Polaganje prijemnog ispita za sve kandidate na studijskim programima drugog ciklusa Geodezija, Građevinarstvo i Arhitektura i urbanizam, obaviće se u ponedjeljak 25.09. 2017. godine sa početkom u 09.00 časova u sali AGGF-a

Uslovi upisa na studijski program drugog ciklusa Geodezija su: 
1) završene studije prvog ciklusa odgovarajućeg studija i ostvarenih 240 ECTS ili završene integrisane petogodišnje studije (ekvivalentno 300 ECTS), 
2) i položen prijemni ispit
Prijemni ispit se polaže iz oblasti koje su izučavane na prvom ciklusu SP Geodezija. Maksimalan broj ostvarenih bodova na prijemnom ispitu je 50. Maksimalan broj ostvarenih bodova sa prvog ciklusa studija je 50.

Uslovi upisa na studijski program drugog ciklusa Građevinarstvo su: 
1) završene studije prvog ciklusa odgovarajućeg studija i ostvarenih 240 ECTS ili završene integrisane petogodišnje studije (ekvivalentno 300 ECTS), 
2) i položen prijemni ispit.
Prijemni ispit se polaže iz oblasti koje su izučavane na prvom ciklusu SP Građevinarstvo. Maksimalan broj ostvarenih bodova na prijemnom ispitu je 50. Maksimalan broj ostvarenih bodova sa prvog ciklusa studija je 50.

Uslovi upisa na studijski program drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam su: 
1) završene studije prvog ciklusa arhitekture sa ostvarenih 240 ECTS ili završene integrisane petogodišnje studije arhitekture (ekvivalentno 300 ECTS), 
2) i položen prijemni ispit
Prijemni ispit je test iz Opšte kulture i informisanosti. Maksimalan broj ostvarenih bodova na prijemnom ispitu je 50. Maksimalan broj ostvarenih bodova sa prvog ciklusa studija je 50.

Uslovi upisa na kombinovani studijski program drugog ciklusa Energetska efikasnost u zgradarstvu su: 
1) završene studije prvog ciklusa odgovarajućeg studija (Arhitektonsko-građevinsko-geodetski ili Mašinski fakultet) i ostvarenih 240 ECTS ili završene integrisane petogodišnje studije (ekvivalentno 300 ECTS). 
2) nema prijemnog ispita
Pri rangiranju kandidata ukupan broj bodova će se dobiti na osnovu prosječne ocjene tokom četvorogodišnjeg/petogodišnjeg studija i ocjene pojedinih predmeta koji se uzimaju u obzir za kombinovani studij drugog ciklusa. 


Konkurs za upis

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini,  raspisuje se   

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku i KONKURSI za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u drugom upisnom roku

 

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1055/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim univerzitetima, raspisuje se   

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija  u akademskoj 2017/2018. godini na javnim visokoškolskim ustanovama