Навигација

УПИС 2017/2018

Пријемни испит у академској 2017/2018. години.

Обавјештење о терминима одржавања пријемног испита у академској 2017/2018. години.

Први уписни рок:

(1) пријављивање кандидата почиње 19.06.2017. а завршава 23.06.2017. године
     (пријем докумената се врши сваки радни дан);

(2) полагање пријемног испита обавиће се 26.06.2017. са почетком у 9,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је 28.06.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 03.07.2017. године, а завршава се 07.07.2017. године.

Други уписни рок :

организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 28.08.2017. а завршава 01.09.2017. године;

(2) полагање пријемног испита је 04.09.2017. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;

(3) објављивање резултата конкурса је до 06.09.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 11.09.2017. године а завршава 15.09.2017. године.

Трећи уписни рок :

организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 18.09.2017. а завршава 22.09.2017. године;

(2) полагање пријемног испита је 25.09.2017. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;

(3) објављивање резултата конкурса је до 27.09.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата  завршава 02.10.2017. године.


Упис на студијске програме другог и трећег циклуса студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је до 22.09.2017. године до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 27.09.2017. године на интернет страници факултета. У случају када је расписом Конкурса за упис студената у прву годину другог и трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама предвиђен Пријемни испит, кандидати ће о термину полагања бити правовремено обавјештени.

Кандидати ће на факултету добити информације о посебним условима који су прописани, податке о смјеровима/усмјерењима унутар студијског програма и податке о звањима која се стичу завршетком студијског програма.

Термин одржавања пријемног испита за упис на студијске програме другог циклуса студија

Пријављивање кандидата за упис на студијске програме другог циклуса завршава се у петак 22.09.2017. године. са почетком у 9,00 часова
Полагање пријемног испита за све кандидате на студијским програмима другог циклуса Геодезија, Грађевинарство и Архитектура и урбанизам, обавиће се у понедјељак 25.09. 2017. године са почетком у 09.00 часова у сали АГГФ-а

Услови уписа на студијски програм другог циклуса Геодезија су: 
1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија и остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 300 ECTS), 
2) и положен пријемни испит
Пријемни испит се полаже из области које су изучаване на првом циклусу СП Геодезија. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 50.

Услови уписа на студијски програм другог циклуса Грађевинарство су: 
1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија и остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 300 ECTS), 
2) и положен пријемни испит.
Пријемни испит се полаже из области које су изучаване на првом циклусу СП Грађевинарство. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 50.

Услови уписа на студијски програм другог циклуса Архитектура и урбанизам су: 
1) завршене студије првог циклуса архитектуре са остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије архитектуре (еквивалентно 300 ECTS), 
2) и положен пријемни испит
Пријемни испит је тест из Опште културе и информисаности. Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50. Максималан број остварених бодова са првог циклуса студија је 50.

Услови уписа на комбиновани студијски програм другог циклуса Енергетска ефикасност у зградарству су: 
1) завршене студије првог циклуса одговарајућег студија (Архитектонско-грађевинско-геодетски или Машински факултет) и остварених 240 ECTS или завршене интегрисане петогодишње студије (еквивалентно 300 ECTS). 
2) нема пријемног испита
При рангирању кандидата укупан број бодова ће се добити на основу просјечне оцјене током четворогодишњег/петогодишњег студија и оцјене појединих предмета који се узимају у обзир за комбиновани студиј другог циклуса. 


Конкурс за упис

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години,  расписује се   

КОНКУРС за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2017/2018. години на Универзитету у Бањој Луци у трећем уписном року и КОНКУРСИ за упис студената у прву годину другог и трећег циклуса студија у другом уписном року

 

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1055/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним универзитетима, расписује се   

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија  у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама