Navigacija

Novosti

Rezultati teorijskog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2 i računskog dijela ispita iz predmeta Kartografske projekcije

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Kartografske projekcije - KP

Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1, održanog 04.02.2019. godine, položila je: Nina Ševa, 06/15 - 5 (šest). Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 2, održanog 04.02.2019. godine, položili su: Ivana Kukvica, 10/14...