Navigacija

TM1-24-07-20-uslovi za polaganje pismenog ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoTehnička mehanika 1 - TM1

Na upit kolege Jovana Jarića da pojasnimo uslove za izlazak na ispit.Z

bog epidemiološke situacije grafički zadatci nisu uslov za polaganje pismenog dela ispita.Ispit mogu prijaviti svi oni koji su slušali nastav onlajn (tada je i rečeno da grafički zadatci nisu uslov za polaganje pismenog dela ispita). Zadatci su pojednostavljeni i pismeni traje dva sata. Primeri zadataka u PDF-u koji su bili na zadnjim rokovima prikačeni su na sajtu uz rezultate na oglasnoj ploči  za TM1.

Radi lakšeg polaganja ispita konsultacije su od 9-11 svaki radni dan

Predmetni asistent