Navigacija

IG3 - rezultati ispita

Oglasna pločaGeodezijaInženjerska geodezija 3 - IG3

Računski dio ispita u prvom septembarskom roku položili su sljedeći studenti:

Dijana Bera 08/15

Dara Soprenić 17/15

Jovana Kerić 28/15

Miloš Blagojević 09/15

Milica Peulić 17/12

Jelena Jotić 15/15

Ostali studenti nisu položili.