Navigacija

Arhitektonske konstrukcije 2 - rezultati predispitnih obaveza nakon 24.8.2020

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonske konstrukcije 2 - AK2

U prilogu je tabela sa rezultatima grafičkih radova predatih 24.8.

Studenti koji su predali grafičke radove i imaju ispod 25.5 poena nisu ostvarili uslov za izlazak na ispit te moraju ponovo predati grafičke radove koji nisu pozitivno ocijenjeni (žutim označeno u tabeli) uz obavezne konsultacije sa profesorom i asistentima sutra (28.8) od 10-11 (termin predaje radova vraćenih na doradu je 7.9.2020).

Napomena: Neophodno je da se pridržavate zadanih postavki zadataka koje ste dobili tokom semestra a koje su i dalje u folderima na disku. Svaki vid primjene nedopuštenih metoda rada će biti sankcionisan.

Studenti označeni crvenom bojom u tabeli nemaju mogućnost dorade grafičkih radova i moraju predmet slušati naredne akademske godine.