Navigacija

MUA2-uslov za polaganje pismenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaMatematika u arhitekturi 2 - MUA2

Svi studenti koji nisu položili ovaj predmet moraju prije izlaska na pismeni dio ispita položiti ulazni test iz Elementarnih funkcija (elementarna matematika).

Ovo važi za sve studente, što znači i za one koji su to odslušali u prethodnim generacijama. 

Novi termin za polaganje je 25.5.2020. u 9 časova, preko google učionice. 

Prijave na mail ili u učionici do nedelje u 20 časova. 

Napomena: materijale za ovaj dio možete naći na stranici predmeta. 

http://aggf.unibl.org/sr/studijski-programi/studije-prvog-ciklusa/arhitektura/predmeti/matematika-u-arhitekturi-2/materijali