Navigacija

AP_7_rezultati KOLOKVIJUM 1 i PREZENTACIJA U ČETVRTAK

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 7 - AP7

Dragi studenti,

U tabeli u prilogu imate pregled osvojenih poena.

Nekolicina kolega nije zadovoljila minimum (51%) poena, odnosno, nemaju materijala na kojem bi mogli nastaviti raditi, s toga im dajemo šansu da do utorka 12.5.20202. u 12:00 časova okače novi materijal, tj. dorađena ili nova rješenja. Jako je važno da se oko rada konsultujete sa svojim mentorima!, pa ih s tim u vezi kontaktirajte.

Takođe, sve kolege koje žele doraditi, imaju taj isti rok za korekciju poena. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Gu2Y9WvoNzhrUPuW7iPfE8ApFtEoHEOW?usp=sharing

Nakon pregleda kolokvijuma 1 zaključili smo da bi bilo dobro da čujete pojedine kolege kako su razmišljali i kako su reagovali na lokaciji, stoga u ČETVRTAK 7.5.2020. u 13:00 na miit platformi :) zakazujemo obavezno predavanje. Poziv ćete dobiti 15 minuta ranije.

Molimo kolege:

Stefan Matić
Sara Savić
Boris Dragičević
Andrea Kapetanović
Tanja Bajić
Miljana Vinčić
Đorđe Đurić

da budu spremni da prezentuju svoj način mišljenja i rada.

Biće ovo prilika i za opšte komentare i dodatna pitanja i diskusiju oko zadatka.

U folderu za predavanja imate novog materijala.

Raačunajte da će naredna provjera znanja KOLOKVIJUM 2 biti 4.6.2020.

 

Vidimo se u četvrtak!