Navigacija

DiR1 - rezultati popravnog kolokvijuma i pismenog ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

U prilogu su rezultati drugog kolokvijuma održanog 05.02.2020. 

Pismeni dio ispita niko nije položio.

Uvid u radove je u petak 07.02.2020. u 11 časova u kabinetu 20.

Usmeni ispit je 19.02.2020. u 12 časova iznad Pravnog fakulteta.

 

Banja  Luka                           Pred. nastavnik