Navigacija

VIM2_konsultacije i termin ponovljenog integralnog kolokvijuma

Oglasna pločaArhitekturaVizuelizacija i modelovanje 2 - VIM2

U srijedu 15.01.2020. umjesto zakazanih predavanja i vježbi, održaće se konsultacije.

Ponovljeni integralni kolokvijum za one studente koji nisu položili nijedan kolokvijum u toku semestra održaće se u terminu prvog ispitnog roka u četvrtak 23.01. Na kolokvijumu će biti integrisan zadatak i iz perspektive i iz sijenke, a nosiće ukupno 20 bodova.