Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta.MEHANIKA TLA ;FUNDIRANJE

Oglasna pločaGrađevinarstvoFundiranje - FUNDMehanika tla - MT

Usmeni dio ispita iz predmeta:MEHANIKA TLA i FUNDIRANJE održaće se u srijedu(22.01.2020.) u prostorijama Fakulteta( na adresi: Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3), sa početkom u 9 časova.