Navigacija

TM2 - rezultati drugog kolokvijuma

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Drugi kolokvijum iz TM2 zadovoljio je Andrej Janjanin, bodova 0,9/2.

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 27. 1. 2020., u kabinetu kod predmetnog nastavnika.