Navigacija

Termini III praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Informatika 1 - INF1Informatika za geodete 1 - IFG1

III praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Računari u arhitekturi 1 održaće se u srijedu, 22.01.2020. godine u 13:00 časova.

III praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika za geodete 1 održaće se u subotu, 25.01.2020. godine u 9:00 časova.

III praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika 1 održaće se u subotu, 25.01.2020. godine u 12:00 časova.

Predmetni asistent