Navigacija

Odbrana elaborata iz predmeta Upravljanje projektima u geodeziji

Oglasna pločaGeodezija

Termin odbrane elaborata iz predmeta Upravljanje projektima u geodeziji je 29.01.2020. godine od 10 časova.