Navigacija

Mehanika tla - drugi test i kolokvijum

Oglasna pločaGrađevinarstvo

Drugi test iz predmeta Mehanika tla biće održan 22.01.2020. u 11:00 časova u sali 3 AGGF-a.

Drugi kolokvijum će biti održan 24.01.2020. u 14:00 u sali 3 AGGF-a.