Navigacija

Matematika za geodete-rezultati kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaMatematika za geodete - MG

U prilogu se nalaze rezultati kolokvijuma. Studenti koji su ostvarili više od 50 bodova mogu doći na upis ocjena.

 

Uvid u radove je u utorak 28.1.2020. u 11:30 časova.

 

Banja  Luka      27.01.2020.                Pred. nastavnik