Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_27.1.2020.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dijela ispita održanog 27.1.2020. godine.

Usmeni dio ispita će se održati 3.2.2020. godine, sa početkom u 9:00 časova, na lokaciji iznad Pravnog fakulteta.