Navigacija

Obavještenje o promjeni grupe

Oglasna pločaArhitekturaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1

Studentica Dragana Rakić, broj indeksa 17/19, će od 11.12.2019. godine vježbe iz nastavnog predmeta Računari u arhitekturi 1 slušati u terminu prve grupe.

Studentica Anastasija Babić, broj indeksa 35/19, će od 11.12.2019. godine vježbe iz nastavnog predmeta Računari u arhitekturi 1 slušati u terminu druge grupe.