Navigacija

Instalacije 2 - preliminarna predaja

Oglasna pločaArhitekturaInstalacije 2 - I2

Dragi studenti,

Preliminarna predaja rada je zakazana za srijedu, 18.12.2019. u terminu vježbi. Potrebno je da  predate ,,postavljene'' priloge za dalju razradu – jasne pozicije svih elemenata, prikazane denivelacije poda i plafona, obloge zidova (debljine zida), i ostali elementi oblikovanja i opreme.

Potrebno je predati sljedeće priloge – A3 format, R 1:25;

  • Arhitektonsku osnovu kupatila/ kupatila i druge prostorije za integrisana rješenja (moguće i u R 1:50 za velike osnove i kombinacije sa npr. spavaćom sobom)
  • Osnovu poda kupatila (sa slogom keramike/ kamena/ drveta, prikazanim denivelacijama i drugim karakterističnim elementima)
  • Osnova plafona (sa prikazanim denivelacijama, rasvjetom, vidnim sistemom instalacija ako postoji)
  • Razvod kanalizacije za kupatilo – osnova i jedan presjek
  • Razvod vodovoda (samo osnova, može i zajedno sa razvodom kanalizacije)
  • 2 presjeka/ izgleda (sa najviše elemenata)
  • Skice, kolaže, 3D ambijente, ili neki drugi vid 3D prikaza rješenja – postavljeno, linijski, nije potrebno renderovati i sl.

Naglašavamo da priloge nije potrebno grafički ,,dotjerivati'' za preliminarnu predaju, ali moraju biti jasni, čitki, tehnički ispravni i spremni za dorađivanje do konačne predaje.

KONAČNA PREDAJA je zakazana za posljednje vježbanje u semestru.

Pozdrav, Saša, Slobodan i Dajana