Navigacija

I Kolokvijum KI2 06.12.2019

Oglasna pločaGrađevinarstvoKonstruktersko inženjerstvo 2 - KI2

Br.

Ime i Prezime

br. ind.

br. bodova

(ocjena)

1

Vladimir Smiljanić

01/17

84%  (9)

2

Sandra Nikolić

06/17

81%  (9)

3

Nataša Jorgić

03/17

81%  (9)

4

Savo Malešević

10/17

72%  (8)

5

Nikolina Stojčić

13/17

62%  (7)

6

Stefan Gračanin

16/15

61%  (7)

7

Novica Brkić

08/15

58%  (6)

8

Stefan Nežić

28/17

56%  (6)

9

Dejan Ćosić

06/16

54%  (6)

10

Jelena Mirković

13/15

52%  (6)

11

Milica Samardžija

46/13

52%  (6)

12

Srđan Srdić

38/13

52%  (6)

13

Bojinović Marijana

37/14

52%  (6)

14

Stefan Čivčić

18/17

51%  (6)

15

Milana Savić

47/13

51%  (6)

16

Jovana Đurić

08/17

51%  (6)

17

Sanja Jokanović

14/17

51%  (6)

18

Milana Vukojević

04/17

51%  (6)

19

Dragana Bosnić

05/17

51%  (6)

20

Sara Škrebić

12/17

51%  (6)

21

Ratko Parović

22/17

51%  (6)