Navigacija

UPUG - rezultati ispita

Oglasna pločaGeodezijaUpravljanje projektima u geodeziji - UPGN

1. Jovana Kerić                10 

2. Dijana Bera                    9

3. Katarina Krsmanović      8

4. Tanja Đukić                    6

5. Slađana Lončina            7

6. Maja Vuković                 7