Navigacija

SK1, SK2, TK1, TK2 - rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoStatika konstrukcija 1 - SK1Statika konstrukcija 2 - SK2

Pismeni dio ispita iz statika konstrukcija položili su:

SK1:

Mirjana Kuzmanović 75% (2. kol.)

Stefan Gračanin 56%

Marijana Ubović  51%

Sonja Šupeta  U

SK2:

Đorđe Đukić  U

Završni dio ispita će se održati 16.10. (srijeda) sa početkom u 11:00 u kampusu