Navigacija

Rezultati - Građevinska fizika

Oglasna pločaGrađevinarstvoGrađevinska fizika - GRF

Pismeni ispit iz Građevinske fizike je položio Đorđe Vukalić ( 58 % ).

Uvid u radove je 10. 10. 2019. u 8 časova u kabinetu A2-25 na Mašinskom fakultetu.