Navigacija

OU1 grupe - termini vježbanja

Oglasna pločaArhitekturaOsnove urbanizma 1 - OU1

Podsjećaju se studenti da se grupe na vježbama na predmetu Osnove urbanizma 1 rotiraju svake naredne sedmice. Grupa koja je ove sedmice pratila nastavu u prvom terminu, u narednoj sedmici dolazi u drugi dvosatni blok, druga u treći, a treća u prvi.

Takođe, korisna informacija vezana za rad. Na sajtu Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove možete pronaći korisne podatke i skicu parcele. Pretragu možete vršiti prema broju parcele ili adresi. Prikaz parcele sadrži numeričke i opisne podatke o samoj parceli, ali i mapu.  

http://ekatastar.rgurs.org/