Navigacija

Građevinske konstrukcije 1 - konsultacije

Oglasna pločaGrađevinarstvoGrađevinske konstrukcije 1 - GK1

Konsultacije - Sutra (28.10.) u 10:00.

1. Grafički rad predajete u srijedu, u terminu vježbi. Molimo vas da na vježbe ponesete čist papir 50h35cm, pribor za crtanje i skriptu - počinjemo novi zadatak.