Navigacija

DiR2 termini usmenih ispita u oktobarskom ispitnom roku

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Termini usmenih ispita su:

1. 18.10.2019. (petak) u 14 časova na lokaciji Bulevar Stepe Stepanović 77/3 (iznad Pravnog fakulteta)

2. 24.10.2019. (četvrtak) u 15 časova na lokaciji Bulevar vojvode Petra Bojovića (u kampusu).

Banja  Luka                      Pred, nastavnik