Navigacija

DIR2, OKT 2019

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Studenti koji su položili:

1. Jovana Đurić 97

2. Sara Škrebić 85

3. Anđela Blagojević 85

4. Dajana Todorović 60

5. Aleksandar Maksimović 60

6. Sonja Jokanović 60

7. Kristina Malić 60

8. Gordana Gogić 58

9. Goran Vasić 50

10. Nikola Pekić 50

11. Jovana Radešić 50

12. Todor Puhalo 50

13. Željana Radić 50

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 14.10. u 10.15h iznad Pravnog fakulteta.