Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_30.9.2019.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dijela ispita održanog 30.9.2019. godine.

Usmeni dio ispita će se održati u terminima 4.10.2019. i 11.10.2019. godine, sa početkom u 9:00 časova, na lokaciji iznad Pravnog fakulteta.