Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA KOMASACIJA

Oglasna pločaGeodezijaKomasacija - KOM

Usmeni ispit iz predmeta Komasacija održaće se 25.09.2019. godine sa početkom u 9 časova u sali K4.