Navigacija

TM2 - Rezultati pismenog ispita

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit održan 2.9.2019. zadovoljila je

Jovana Đurić 08/17, bodova 1,6/3

Završni ispit održaće se u ponedeljak 9. 9. 2019. u 14.00 na AGGF.