Navigacija

Septembarski ispitni rok 2. termin - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Informatika 2 - INF2Informatika za geodete 2 - IFG2

INFORMATIKA 2
Srijeda, 18.9.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks AutoCAD (max 7) Matlab (max 8) Java (max 9) Java GUI (max 6)
1. Đurić Novica 15/17 položen 0 poena (12%) nije položen nije položen
2. Miletić Draško 33/17 položen položen nije položen 4 poena (71%)

 

RAČUNARI U ARHITEKTURI 1
Četvrtak, 19.9.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Piljagić Ivana 20/18 14 poena (91%) nije položen
2. Škrga Aleksandra 04/18 položen 14 poena (91%)

 

INFORMATIKA ZA GEODETE 2
Četvrtak, 19.9.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks Excel (max 7) Matlab (max 8) Java (max 9) Java GUI (max 6)
1. Krečar Ivana 16/18 položen položen 6 poena (67%) nije položen
2. Marić Mijo 20/18 položen položen 5 poena (61%) nije položen
3. Radosavac Ramajana 05/18 položen položen 6 poena (64%) nije položen
4. Škeljić Marko 11/18 položen položen 0 poena (14%) nije položen
5. Škorić David 04/18 položen položen 8 poena (92%) nije položen

 

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 20.9.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.

Predmetni asistent