Navigacija

SEP 2 - Rezultati ispita i upis ocjena

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Računari u arhitekturi 2 - RUA2Informatika 2 - INF2Informatika za geodete 2 - IFG2

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku, 2. termin iz predmeta: Računari u arhitekturi 1, Računari u arhitekturi 2, Informatika 2 i Informatika za geodete 2 dati su u prilogu.

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 23.9.2019. godine u 10.30 časova u kabinetu br. 20.