Navigacija

SEP 1 - Rezultati ispita i upis ocjena

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Informatika 1 - INF1Informatika 2 - INF2Informatika za geodete 2 - IFG2

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku, 1. termin iz predmeta: Informatika 1, Informatika 2, Informatika za geodete 2 Računari u arhitekturi 1 dati su u prilogu.

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 9.9.2019. godine u 8.30 časova u kabinetu br. 20.