Navigacija

KI1 - rezultati pismenog dijela ispita i termin završnog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoKonstruktersko inženjerstvo 1 - KI1

Pismeni dio ispita iz Konstrukterskog inženjerstva 1, održan 26.9, niko nije položio.

Završni dio ispita će se održati 4.10. (petak) sa početkom u 12:00.