Navigacija

TM2 - Rezultati pismenog ispita

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit održan 1. 7. 2019. niko od kandidata nije zadovoljio.

Završni ispit održaće se u četvrtak 11.7.2019. u 13.00 na Mašinskom fakultetu (sala 19).