Navigacija

HIDRAULIKA 2 - REZULTATI TESTA ODRŽANOG 12.07.2019.

Oglasna pločaGrađevinarstvo

Rezultati testa (koji se polaže umjesto usmenog ispita) održanog u petak 12.07.2019. god. su sljedeći:

Nina Rajačić   04/14        – 8 (osam)

Biljana Vuković 15/14    – 8 (osam)

Dragana Milanović 7/14 – 9 (devet)

Tanja Stanivuković 3/14 – 9 (devet)

Nikolina Lukić 62/09     – 8 (osam)

Milica Veriš 10/09       – 5 (pet)