Navigacija

DIR2 Rezultati pismenog dijela ipita

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Pismeni ispit održan 10.7.2019. položili su:

1. 28/17 Stefan Nježić   58

2. 16/16 Filip Jaćimović 55

3. 13/15 Jovan Crepulja 50

4. 11/15 Srđan Rodić 50

5. 31/15 Nemanja Jelača  50

 

Uvid u radove je u petak 12.7.2109. u 11 časova u kancelariji predmetnog nastavnika.

 

Banja  Luka   Pred. nastavnik