Navigacija

DAK - rezultati pismenog (10.7.2019.) i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoDinamička analiza konstrukcija - DAK

Pismeni ispit iz predmeta Dinamička analiza konstrukcija položio je 

Krneta Milan 60%.

Usmeni dio ispita u okviru drugog termina junsko - julskog ispitnog roka održaće se u srijedu (17.7.) u 9:30 časova u kampusu.