Navigacija

AP9 termini konsultacija i predaje grafičkog rada

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 9 - AP9

Obavještavaju se studenti da su termini predaje grafičkih radova iz predmata AP9 definisani za

1. 08.07.2019. /ponedeljak/, 12.00 časova, kab.br. 6,

2. 09.09.2019. /ponedeljak/, 12.00 časova, kab.br. 6

Studenti koji rad predaju u prvom terminu imaće i mogućnost dorade u sptembarskom. Sve informacije vezano za formu i način predaje grafičkog rada možete naći na drive-u u folderu FORMA PREDAJE GRAFIČKOG RADA https://drive.google.com/open?id=1YMdPw_c1TqXk2JifojckBzfRKyAqyyyH

Termini konsultacija su:

1. četvrtak 4.7.2019.god. od 10 do 11 časova, kabinet 6, AGGF - doc. dr Tijana Vujičić

2. petak 5.7.2019.god. od 11 do 12 časova, kabinet 6, AGGF - doc. dr Tanja Trkulja