Navigacija

TM2 - rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni dio ispita iz Tehničke mehanike 2 održan 17.6, niko nije položio.

Studenti koji su prijavili završni dio ispita treba da se jave predmetnom nastavniku na imejl, u vezi sa dogovorom termina ispita.